Storm op het meer

Faith

A while ago I read the story of the storm on the lake. The disciples of Jezus had to go in the boat in the evening and go to the other side of the lake. And then the come in a storm. They hardly have any progress and in the middle of the night in the middle of the storm Jesus comes walking by, walking on the water. Continue reading

Freedom

Last week I read the following story in the hall of an apartment.

‘The Butterfly’

A man finds a cocoon of a butterfly and takes it home. On a day there is a small opening in the cocoon. The man looks how the butterfly struggles to come out through the small opening for a couple of hours.

It looks like the profes has stopped and that the butterfly is stuck within the opening. So the man decides to help the butterfly. Het takes a pair of scissors en cuts away the rest of the cocoon. The butterfly is free now. Continue reading

Promises

In a time where stars are given warnings and signs of doom times I want to share the following with you.

During the last holiday I walked outside under a clear sky. I saw the stars and thought about the story of God to Abraham. God tells Abraham to look at the stars and promises that his offspring would be as many as the stars in the sky. And while thinking this I thought: If Abraham would look nowadays it would look as if Gods promise would be much less because of the light pollution. Because of the light pollution you see less stars than the time Abraham looked up, there was hardly any light pollution then. Continue reading

Autumn

20141026_110220Canon-EOS-6D-1024x682

A while ago I went for a walk in the woods to take some pictures of Autumn. When was at home after the walk I was determined at the time of Autumn, the time that thing which are are perishing, the time of beautiful colors, the time when leaves fall from trees, the time of storms and thunders. Continue reading

Hé jij daar, met die grote neus.

Een tijdje geleden was ik op een jeugdweekend van Athletes in Action om foto’s te nemen. Ik probeer op zo’n weekend de sfeer vast te leggen met vrij algemene foto’s. Daarnaast vind ik het mooi om foto’s van mensen persoonlijk te maken.

20140329_145551Canon-EOS-7D-682x1024

(Met dank aan Lisa Drijfhout)

Vaak hoor ik van dat soort foto’s een reactie als “nou wat sta ik daar raar op!” Men herkent zichzelf er niet in en vindt dat het totaal niet weergeeft wat de werkelijkheid is.

Nu kan ik een hele verhandeling houden over het feit dat het gezicht van iemand a-symetrisch is en dat je jezelf altijd in de spiegel ziet waardoor de a-symetrie anders is dan op de foto en je daardoor jezelf anders ziet maar dat was niet wat mij daar in opviel.

De trigger voor mij was meer hoe zie jij jezelf in geestelijk opzicht en wat is daar de uitwerking van in fysiek opzicht.
Ik bedoel het volgende: in de Bijbel lees ik dat God de mens, jou, gemaakt heeft (Psalm 137:13) Hij heeft jou zelfs bijna goddelijk gemaakt (Psalm 8:5).
Als je nu in de spiegel kijkt wat zie je dan? Je grote neus, je kleine oortjes of zie je dat wat God bijna goddelijk heeft gemaakt. Er staat in de Bijbel niet bij dat het hier om geestelijke dingen gaat, het gaat gewoon over jou, wie je bent en hoe je er uitziet.
En als je de volgende keer weer een foto ziet van jezelf denk er dan aan dat de foto een creatie van de almachtige Schepper weergeeft. En sta je er mischien op met een open mond dan heb ik wel eens het idee dat God over je schouder meekijkt naar die foto en dat er een glimlach op Zijn gezicht komt en denkt: “kijk die nou eens plezier hebben, daar kan ik nou zo van genieten, mijn schepsel, wat ben ik blij met jou”

Kijk eens hoe mooi God de mens heeft gemaakt!

Een man van smarten

Jesaja 53
“Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.”

Ik las deze week dit hoofdstuk in Jesaja. Wat heeft God voor ons overgehad! Als wij ons een beeld vormen hoe Jezus er uitziet worden wij beïnvloed door de plaatjes die wij gezien hebben in bijvoorbeeld een kinderbijbel.

jezus-is-de-goede-herder

Een best wel knappe jonge man met een baard. Toch staat er in het hoofdstuk van Jesaja dat hij een man was van smarten, iemand waarvoor men het gezicht afwendt. Ik moest denken aan een aantal foto’s die ik vorige week voorbij zag komen van een man die zich al 60 jaar niet gewassen had.

Eyefood-man-heeft-zich-60-jaar-niet-gewassen-7-900x450

(Foto overgenomen uit: www.eyefood.n – “deze-man-heeft-zich-60-jaar-niet-gewassen”

Wellicht heeft hij er zo uitgezien, alhoewel ik denk dat hij zich misschien best wel gewassen heeft. Toch zegt de Bijbel: “Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt”. Zo’n Jezus zien we niet graag maar het is belangrijk waarom dit allemaal is gebeurd.

Gelukkig staat dat direct achter dit Bijbelgedeelte. Hij is zo voor ons geworden om ons vrijheid te geven, om onze ziekte op ons te nemen, om onze schuld, onze zonden te dragen voor ons.

Wat een genade dat iemand zich zo overgeeft voor ons, voor mij. Dank U Jezus om alles wat U voor mij hebt gedaan. Gelukkig bent U opgestaan uit de dood en bent U verheerlijkt en staat aan de rechterhand van God. U hebt een Goddelijk lichaam en ik denk dat U er nu wel uitziet als die knappe jongeman die we liever in onze gedachten hebben dan die door ziekte geplaagde man waarvoor men het hoofd wegdraait. Gelukkig hebt U het allemaal gedaan uit liefde voor ons, uit Liefde voor mij.